Erlang jest super

Prezentacja: prezentacja | Załączniki: erlang-jest-super-demo.zip

I spotkanie meetit.live | 23 listopada 2022

Tematyka wykładu

Erlang jest funkcyjnym językiem programowania należącym do rodziny Concurrent Oriented Programming Languages (COPL). Pojęcie procesu (zarówno lokalnego, jak i zdalnego) oraz węzła sieci jest wbudowane w język programowania. W Erlangu ,,wszystko jest procesem”. Każdy proces jest w pełni izolowanym bytem (share nothing), a cała komunikacja między procesami odbywa się przy pomocy wymiany wiadomości (message passing). Głównym celem, jaki postawili sobie twórcy tego języka, było stworzenie środowiska programistycznego i uruchomieniowego, które pozwoli w łatwy sposób tworzyć wysoce wydajne rozproszone systemy równoległe, odporne na występowanie błędów w pojedynczych komponentach systemu (fault-tolerant systems). Jedną z najważniejszych cech systemów tworzonych w Erlangu jest możliwość aktualizacji kodu bez przerywania pracy systemu. W czasie prezentacji, oprócz wychwalania Erlanga (który jest super) a także jego wirtualnej maszyny (która zachwyca), postaram się również podzielić swoimi praktycznymi doświadczeniami z wieloletniej pracy z tym językiem.

O prelegencie

Sebastian Smyczyński – programuje, projektuje i pisze algorytmy od dziecka. Prawie został doktorem na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK, gdzie prowadził zajęcia z programowania funkcyjnego. Od 2008 r. współtworzy Simplito, gdzie prowadzi świetny zespół programistyczny. Pasjonat i nauczyciel tanga argentyńskiego.

O firmie

Simplito – kreatywny zespół IT stworzony w 2008 r. w Toruniu, obecnie realizujący projekty na całym świecie. Simplito specjalizuje się w autorskich rozwiązaniach softwarowych, tworzonych zarówno dla klientów zagranicznych, jak i w ramach własnych projektów. Obejmują one narzędzia dla sektora finansowego, jak zdecentralizowane rozwiązania do zarządzania kontraktami i transakcjami, dedykowane edytory, algorytmy i narzędzia obliczeniowe, ale także aplikacje biznesowe, jak autorski ekosystem do komunikacji i pracy zespołowej w modelu privacy-by-design, oparty na szyfrowaniu end-to-end i wykorzystujący serwery zero-knowledge.

Strona internetowa: https://simplito.com


Zobacz też: Niskopoziomowe biblioteki w nowoczesnych aplikacjach