Aktuariusz – matematyk, który patrzy z góry

VI spotkanie meetit.live | 16 maja 2023

Tematyka wykładu

Czym zajmuje się aktuariusz? Odpowiedź na to pytanie można zarówno zawrzeć w kilku zdaniach (w jednym się chyba nie da), jak i rozciągnąć do pełnego wykładu. To pierwsze zrobimy teraz, a to drugie na samym spotkaniu. Aktuariusz to w dużym skrócie matematyk finansowo-ubezpieczeniowy, który potrafi zaprząc rachunek prawdopodobieństwa i matematykę finansową do pracy na rzecz zakładu ubezpieczeń. Po pierwsze – polisę na dane ryzyko trzeba najpierw wycenić. Nasza rola polega na tym, aby przy użyciu danych o dotychczasowej szkodowości obliczyć wartość oczekiwaną przyszłej wypłaty, która po dodaniu różnych narzutów stanie się składką ubezpieczeniową. Po drugie – kiedy zakład ubezpieczeń zainkasuje składkę, nie staje się ona od razu przychodem, ponieważ spora jej część przypada na wypłaty przyszłych świadczeń. Tu znowu pojawia się aktuariusz, tym razem liczący rezerwy, czyli wartość obecną przyszłych wypłat, którą trzeba odłożyć do szuflady, a tak naprawdę ulokować w bezpiecznych instrumentach finansowych. Po trzecie – rezerwy nie tylko należy utrzymywać, ale dbać o ich dostępność w określonym czasie, kiedy będą zapadały kolejne świadczenia. W dużym uproszczeniu, jeżeli na przykład spodziewamy się wypłaty sumy ubezpieczenia za 5 lat, to nie powinniśmy jej lokować w 10-letnich obligacjach. I tak oto zdefiniowaliśmy sobie tradycyjne role aktuariusza, czyli pricing, reserving i solvency monitoring.

Po zaprezentowaniu zawodu i zajęć aktuariusza w pierwszej części prezentacji, przejdziemy do praktycznego spojrzenia na to, jak aktuariusz pracuje. Wyjaśnię między innymi, o co chodzi w tytułowym „spojrzeniu z góry”, opowiem także o narzędziach, jakich najczęściej używamy w naszej pracy. Znajdzie się i czas na wprowadzenie kilku podstawowych pojęć i wzorów z matematyki aktuarialnej, a może nawet udowodnimy sobie jakieś twierdzenie.

O prelegencie

Michał Zienkiewicz – absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, aktuariusz (nr 0059 w Rejestrze Aktuariuszy, Fellow of the Faculty of Actuaries) z 25-letnim doświadczeniem w zawodzie. Pracował dla firm ubezpieczeniowych i doradczych w Polsce i Wielkiej Brytanii. Oprócz pracy w zawodzie rozwija swoją pasję lotniczą, prowadząc klub i szkołę pilotów w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica.