Jak uratować bank przed bankructwem?

VII spotkanie meetit.live | 21 czerwca 2023

Tematyka wykładu

Z każdym przepływem pieniężnym powiązane są pewne ryzyka. Ryzyko bankructwa, walutowe, stopy procentowej, płynności finansowej, zmiany ceny to tylko niektóre z nich. Umiejętne zarządzanie ryzykami jest kluczowe w funkcjonowaniu każdego przedsiębiorstwa. W przypadku instytucji finansowych ryzyka potrafią być bardzo złożone oraz trudne w ocenie. W tym miejscu pojawiają się z pomocą matematyka i informatyka. W połączeniu ze sobą umożliwiają dokładne skategoryzowanie problemów oraz przypisanie do nich wag. Ponadto pozwalają zasymulować potencjalne rezultaty bagatelizacji ryzyka, które mogą spowodować nawet zachwianie globalnej gospodarki. Podczas prezentacji zostaną przedstawione cztery aktywnie wykorzystywane zagadnienia w zakresie zarządzania ryzyka:

  • Callable Bond Pricing
  • Internal Ratings based approach modelling
  • Treasury and FX Management
  • Portfolio optimization

Prezentacja nie wymaga wcześniejszej wiedzy na temat finansów. Jej planowanym rezultatem jest przedstawienie złożoności zagadnienia wyceny pewnych instrumentów finansowych, zarządzania rezerwami, zarządzania ryzykiem walutowym oraz z poszukiwaniem najefektywniejszego podziału zasobów kapitałowych

O prelegencie

Damian Guzek – na co dzień zajmuje się połączeniem świata nauk ścisłych z światem finansów – okazuje się, że mają wiele wspólnego. Absolwent Politechniki Gdańskiej na kierunku Matematyka oraz Specjalista do spraw Operacji Powierniczych w State Street Bank. Z matematyką powiązany od dzieciństwa, już w wieku 14 lat podjął decyzję, że chce ją studiować. Podczas studiów zajmował się głównie analizą szeregów czasowych. Po studiach rozpoczął pracę w State Street, gdzie pracuje do tej pory. 

O firmie

State Street – światowy lider wśród dostawców usług finansowych i technologii dla klientów instytucjonalnych – funduszy inwestycyjnych, emerytalnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji publicznych. W Polsce istnieje od 2007 roku i zatrudnia specjalistów w ponad 40 działach w biurach w Krakowie i Gdańsku. Tworzy środowisko pracy, w którym pracownicy czują się zaangażowani, docenieni, a także otrzymują wsparcie niezbędne do wykorzystania w pełni ich potencjału.

Strona internetowa: https://www.statestreet.com